www.waterput.nl

waterkelder kopie

Waterput met gemetselde opdek-rand

De waterkelder in de tuin van Markermeerlogies, stamt uit 1750. In 2015 is deze voorzien van een gemetselde opdekrand. September 2013 is men begonnen met de restauratie van de kolenloods die onderdeel uitmaakte van het stoomgemaal “Grootslag II” aan de Zuiderdijk te Bovenkarspel. Dit stoomgemaal uit 1906, werd gebouwd ter vervanging van diverse windmolens. De eerste molen stond er rond 1550. Tijdens recentelijk graafwerk kwamen er fundament-resten aan het licht. In eerste instantie werd aangenomen dat het hier resten van de oude molen betrof. Nadat de eigenaar, de amateur-archeoloog van Oud StedeBroec had ingeschakeld werd al snel duidelijk dat het hier niet om fundatieresten ging, maar om een waterkelder. Besloten werd om de dicht gestorte waterkelder leeg te halen en verder te inspecteren op vondsten en bouwtechnische informatie. Na onderzoek bleek dat de kelder rond 1960 pas dicht gegooid moet zijn. Aan de hand van informatie over de stenen en plavuizen moet de kelder gebouwd zijn ergens tussen 1750 en 1850. Het betreft hier een fors formaat waterkelder van ruim 1 bij 3 meter, met een hoogte van 174cm. De kelder is fantastisch betegeld met gele en groene plavuizen op de vloer en opgemetseld met diagonaal gemetselde boerengeeltjes, die nog in perfecte conditie zijn. Waterkelders in deze conditie en formaat zijn zeldzaam te noemen.  

                                                                                                         

   

 

 

 

 

Minimum: 2 nachten

Contact: 

Gerard 

 

Klik hier voor de kalender